Bij Quintor zijn we altijd bezig met hoe we bij klanten ook onze kennis kunnen delen. Steeds vaker delen we onze kennis ook direct door trainingen te geven aan medewerkers van onze klanten, daarbij gebruikmakend van de ervaring die we hebben opgedaan met de vier masterclasses voor onze eigen beginnende collega’s.

Bij Essent kwam in ons reguliere strategisch overleg onze competentie platform engineering ter sprake. In vervolggesprekken tussen Toine van Deursen, manager IT operations bij Essent, en Rene Boere en Bram Walet van Quintor ontstond het idee om een serie trainingen rondom DevOps op te zetten. Een groep interne IT-medewerkers was op dat moment bezig de overgang te maken van een strikte scheiding tussen ontwikkelaars en beheerders naar DevOps’ers met een T-shaped profiel. Aan ons de taak om ze van de nodige kennis te voorzien om van deze overgang een succes te maken.

Bram en Arjen Wassink voerden gesprekken met de beoogde deelnemers – 15 dev’ers en 10 ops’ers – om in kaart te brengen aan welke onderwerpen behoefte was. Het uiteindelijke lijstje:

– Docker
– Kubernetes
– CI/CD
– Codekwaliteit en functioneel testen
– Logging, monitoring en tracing
– Niet-functioneel testen (performance, resilience)
– Programmeren in Python (alleen voor de ops’ers)

Kortom: alles wat je als moderne DevOps’er nodig hebt om van een stuk code op je lokale machine te komen tot een in productie draaiende applicatie, daarbij zo veel mogelijk gebruikmakend van automatisering in een ontwikkelstraat.

Voor elke module ontwikkelden we een één- of tweedaags programma, waarbij presentaties door Arjen en Lammert Hellinga werden afgewisseld door hands-on-opdrachten, uitgewerkt door Giovanni Caviglia en mijzelf. Als platform voor de opdrachten kozen we voor AWS, waar we in een Kubernetes-cluster GitLab, Jenkins, SonarQube, Elasticsearch, Kibana, Prometheus en Grafana installeerden en voor elke deelnemer een afgeschermde Cloud9-ontwikkelomgeving opzetten om de technologieën in uit te proberen. Naast de eerdergenoemde applicaties kwamen ook Helm, Behave (de Python-versie van Cucumber), Fluent Bit, Gatling en Chaos Mesh aan bod.

Nadat we de eerste twee modules nog op locatie bij Essent in ‘s-Hertogenbosch konden geven, kregen ook wij te maken met de Corona maatregelen. In overleg met Essent besloten we om de resterende modules wel door te laten gaan, maar dan online via Slack. Deze omschakeling vereiste wat creativiteit, met name de begeleiding van het hands-on-gedeelte, maar uiteindelijk hebben we in overleg met de deelnemers een werkbare modus gevonden. We introduceerden onder andere een buddy systeem, waarbij ervaren en minder ervaren deelnemers aan elkaar gekoppeld werden. Uiteindelijk beoordeelden de deelnemers de overgang naar online als geslaagd.

Wat deze serie trainingen uniek maakte, was dat we in de eerste module begonnen met een voor de deelnemers herkenbare applicatie en hier in de loop van de zeven modules steeds op voortbouwden. De deelnemers waren er erg over te spreken dat ze het uitgebreide DevOps-landschap aan het einde nog steeds begrepen, doordat ze elke toevoeging zelf hadden doorgevoerd.

Ondanks de onverwachte overgang naar online trainingen, hebben we de deelnemers dus een mooie basis kunnen geven voor hun toekomstige werk als DevOps’er. Bovendien ligt er nu een zeer complete set trainingsmateriaal op de plank, die we geheel of in delen opnieuw kunnen gebruiken bij andere klanten, in de minoren die we aan hogescholen geven en niet op de laatste plaats in onze eigen masterclasses!