In deze sessie bespreken we de technologie die bedrijven als Google, Twitter, Netflix en Facebook toepassen om grote hoeveelheden data te verwerken.

Quintor verzorgt J-Fall keynote: The future of Web-Scale – Johan Tillema, Rene Boere & Chris Quach

De afgelopen jaren zijn door grote internetbedrijven en binnen de opensource-community technieken ontwikkeld, die het mogelijk maken om grote hoeveelheden data te verwerken. Dit wordt Web-scale IT genoemd en parallellisatie is hierbij een belangrijke term.

In deze sessie bespreken we de technologie die bedrijven als Google, Twitter, Netflix en Facebook toepassen om grote hoeveelheden data te verwerken. We bespreken technieken als Hadoop Storm en HDFS, Akka Reactive Streams, HBase, Redis, Cassandra, Memcached en Apache Thrift. Verder laten we een aantal belangrijke strategieën zien zoals sharding, load balancing, caching, CQRS en NoSQL. Vervolgens bespreken we een aanpak om Web-scale technieken toe te passen binnen een bestaande IT architectuur. Hoe kun jij de Web-scale technieken toepassen binnen je huidige klus?