Examens moeten echter alleen correct maar ook in een veilige omgeving aangeboden kunnen worden. Deze veilige clients – ook wel lock-down-client genoemd- is het onderwerp van deze aanbesteding.

Facet is de ICT-voorziening die ondersteunend is aan de papieren én digitale toets- en examenprocessen waar het CvTE verantwoordelijk voor is. DUO heeft de doorontwikkeling van deze veilige clients – ook wel lock-down-client genoemd- europees aanbesteed. DUO heeft de opdracht, met een looptijd van 4 jaar en een budget van EUR 4.000.000,- op 21/7/2020 aan Quintor gegund.

In opdracht van het College voor Toetsen en Examen (CvTE) is in 2011 gestart met de ontwikkeling van een examensysteem ten behoeve van het plannen, afnemen en beoordelen van digitale centrale examens in het voortgezet onderwijs (vo).

In de periode tot nu is het systeem geëvolueerd van computer examens systeem (CES) ten behoeve van digitale examens in het vo tot een ICT-voorziening die ondersteunend is aan de papieren én digitale toets- en examenprocessen waar het CvTE verantwoordelijk voor is, onder de naam Facet.

Examens moeten echter niet alleen correct maar ook in een veilige omgeving aangeboden kunnen worden. Deze veilige clients – ook wel lock-down-client genoemd- is het onderwerp van deze aanbesteding.