Het Centraal Justitieel Incasso Bureau in Leeuwarden heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het beheer van haar Java ontwikkelstraat. Quintor heeft deze aanbesteding gewonnen en gaat met ingang van 1 februari 2011 het beheer uitvoeren.

De ontwikkelstraat is gebaseerd op onder andere de Atlassian tooling. Er maken dagelijks meer dan 100 medewerkers gebruik van deze Java software ontwikkelstraat.

Quintor heeft voert voor veel soortgelijke organisaties projecten uit voor de inrichting en het beheer van software ontwikkelomgevingen. Quintor is partner van Atlassian.