‘Door middel van het Partner Programma kunnen bedrijven, studenten en docenten nu van elkaar leren en elkaar inspireren.’

Op maandag 23 september heeft Quintor het HU Convenant getekend. Wij zijn officieel Partner in Onderwijs van de Hogeschool Utrecht. We hebben een kijkje gekregen in de toekomstvisie van het ICT onderwijs binnen de HU en we gaan namens Quintor een steentje bijdragen.

De Hogeschool Utrecht meldt het volgende over het programma:
“Binnen de opleiding HBO ICT hebben we goede contacten met het beroepenveld, maar de aanpak is vooral ad hoc. Tegelijkertijd is er een toestroom van bedrijven die graag willen samenwerken met HBO ICT. We hebben daarom behoefte aan een meer gestructureerde en intensievere samenwerking met bedrijven. Door middel van het Partner Programma kunnen bedrijven, studenten en docenten nu van elkaar leren en elkaar inspireren.”