Dat is de de kern van Quintor: het realiseren van IT projecten. Dit doen we heel breed, van complexe cloud migraties tot grootschalige IT-projecten

Quintor heeft de afgelopen jaren, samen met haar klanten, meerdere grootschalige IT projecten succesvol en binnen de gestelde deadline naar productie gebracht, waarbij we het traject van analyse tot beheer uitvoeren.

Dat is de kern van Quintor: het succesvol realiseren van IT projecten. Dit doen we heel breed, van complexe cloud migraties tot grootschalige IT-projecten inclusief het aanpassen van achterliggende systemen en het trainen en opleiden van de mensen die er mee moeten gaan werken. Bij deze projecten werken we nauw samen met interne IT-architecten, ontwikkelteams, project- en programma managers. We sluiten hierbij zo veel mogelijk aan bij interne processen, architectuur, tooling en methoden & technieken.

Analyse
Ons uitgangspunt is dat wij de behoefte en de wensen van de klant goed kennen, waarbij de klant en Quintor samen sturen op het eindresultaat. Quintor heeft een unieke visie en aanpak om informatieanalyse in een agile project succesvol te laten verlopen.

In de analyse fase van een project stellen we volgens onze bewezen aanpak in een kort tijdsbestek een ingeschatte & geprioriteerde product backlog op met behulp van user stories. Hierbij maken we gebruik van deliverables zoals use-case models, activity diagrams, het domein model en wireframes. Deze backlog vormt de basis voor de realisatie fase.

Architectuur
Vanuit een pragmatische insteek, op basis van jarenlange ervaring, stellen onze software architecten vervolgens een architectuur op. De kracht van Quintor zit zowel in het opstellen als in het implementeren van deze architectuur. We kijken hierbij naar zaken als performance, beheerbaarheid, toekomstvastheid en rubuustheid. Maar ook technische keuzes worden gemaakt, event-driven of een procesengine? Hoe om te gaan met aspecten als security?

Realisatie
Vervolgens richten wij een ontwikkelstraat in, gebaseerd op de principes van CI/CD. Quintor is specialist in het bouwen van hoog beschikbare ontwikkelomgevingen, die de basis vormen voor efficiënte ontwikkelprocessen. We richten een Agile proces in, inclusief de benodigde tooling zoals Jira.

Hierna starten onze High Performance Teams met het realiseren van de geprioriteerde user-stories. Een belangrijk onderdeel hierbij is de interactie met de opdrachtgevers. Onze Agile analisten stemmen voortdurend af met de opdrachtgever / productowners. Na iedere sprint demonstreren we de gerealiseerde software in een ‘demo’ en wordt middels een retrospective gekeken waar we processen, tooling of teams kunnen optimaliseren

Deployment en ‘run’
De Quintor platform-engineers zijn experts in het ontwerpen en inrichten van een schaalbare en resiliant infrastructuur. We houden hierbij rekening met aspecten zoals keten monitoring, centrale logging en geautomatiseerde uitrol.

Alle benodigde infrastructuur wordt door de platform-engineers ingericht en onderhouden zodat de High Performance Teams beschikken over de juiste ontwikkel-, test- en acceptatie omgevingen. Automation is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Op ieder gewenst moment kunnen we een infrastructuur uitrollen, inclusief netwerk, virtualisatie, provisioning, webservices, containerplatformen en complete clusters.