Turn-key projecten

Quintor neemt projecten turn-key aan, waarbij we het traject van analyse tot beheer uitvoeren. Projecten worden volgens de Agile / Scrum methodiek uitgevoerd in de Quintor software factory.

Quintor software factory

Om slagvaardig te opereren hebben we al onze kennis en expertise gebundeld in de Quintor software factory. Een hoogwaardig platform van methoden, technieken, tools, frameworks en best practices. De software factory helpt ons om projecten snel en efficiënt uit te voeren, met een hoge kwaliteit en voorspelbaarheid.

Vastgelopen projecten vlottrekken

’In onze branche hebben we in de loop der jaren veel grote IT-projecten in schoonheid zien stranden. Veelal door een keuze voor een architectuur en technische componenten die het onmogelijk maakten om de gevraagde functionaliteit te realiseren. Complexe producten als portalen, ERP toepassingen en Enterprise Service Bussen lossen in het algemeen geen problemen op, maar introduceerden ze juist. Met als gevolg: hoge kosten, lange doorlooptijden, onstabiele software en slechts weinig functionaliteit. Quintor is de partij bij uitstek om dergelijke vastgelopen projecten weer vlot te trekken. Door te kiezen voor relatief eenvoudige technologie weten we het IT- probleem van de klant keer op keer op te lossen.’