TenderNed, doorontwikkeling omvangrijke Rijksapplicatie
‘Ik wil hun standaard ook mijn standaard laten zijn’

Wim Leenaarts, Chief Product Owner van TenderNed

TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlands overheid. Een omvangrijk en complex domein dat hoge eisen stelt aan de ICT-voorzieningen. Hoe heeft het softwaresysteem zich in de loop der jaren ontwikkeld en wat was de rol van Quintor?

‘De eerste jaren was het vooral alle hens aan dek en voorkomen dat de boel niet omvalt’, zegt Wim Leenaarts. Hoe anders is dat nu, tien jaar nadat TenderNed officieel live ging. ‘Er staat een robuust, veilig en stabiel softwaresysteem dat doet wat het hoort te doen. Mede door de inbreng van Quintor is de schwung erin gekomen. Ze hebben er onder meer voor gezorgd dat we kunnen rekenen op een constante stroom van hoogwaardige software engineers en software architecten.’

Duizelingwekkende cijfers
Wim is sinds 2013 Chief Product Owner van TenderNed, een online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. TenderNed is één van de grootste Rijksapplicaties, bedoeld om het digitale aanbestedingsproces voor aanbestedende diensten en ondernemingen te vereenvoudigen en te optimaliseren. De cijfers zijn duizelingwekkend. Jaarlijks besteedt de Nederlandse overheid voor ruim 86 miljard euro aan, bij meer dan 70.000 leveranciers. Circa 30 miljard daarvan zit boven de Europese drempelbedragen. Al die Europese aanbestedingen, gemiddeld dus zo’n 575 miljoen euro per week, staan sinds 2011 op één centrale plek: TenderNed, een onderdeel van PIANOo.

Geen volmaakt systeem
Aanbestedende diensten publiceren via TenderNed hun aankondigingen, rectificaties en gunningen. Ondernemingen dienen er hun bedrijfsgegevens, bewijsstukken en offertes in. Het systeem moet altijd werken, uiteraard. Zo niet, dan lopen de deadlines van tal van aanbestedingen direct gevaar. Met alle financiële en juridische gevolgen van dien. Toch was er van een volmaakt systeem nog geenszins sprake toen Wim in 2013 in dienst trad. ‘TenderNed was net overgegaan van project naar lijn’, vertelt hij. ‘De externe ontwikkelpartij was, als onderdeel van de projectondersteuning, daardoor vertrokken. Terwijl de software technisch nog verder geoptimaliseerd moest worden. DICTU, de ICT-organisatie voor de ministeries van EZK en LNW, had alles uitbesteed aan de Indiase tak van IBM. Maar dat werkte niet.’

Verhelderend
Harry de Boer, een Quintoriaan, was destijds al enige tijd binnen TenderNed actief als technisch applicatiebeheerder. ‘Maar in plaats van met beheren was hij eigenlijk meer bezig met het prioriteren van incidenten en het doorontwikkelen van bepaalde modules’, blikt Wim terug. Veel veranderde toen in 2014 werd besloten om de aanbesteding opnieuw in de markt te zetten. Quintor kwam vervolgens nog nadrukkelijker in beeld. ‘Harry kon vanaf dat moment gewoon weer in het Nederlands met techneuten communiceren’, zegt Wim. ‘Hij kon dus sneller schakelen en iedereen adequaat updaten. Over hoe het systeem nu precies was ingericht, waar de valkuilen lagen en waar de incidenten vandaan kwamen. Dat werkte heel verhelderend, waardoor we in het hele proces een versnelling konden aanbrengen.’

Prettige uitzondering
Na Harry werd het team van TenderNed langzaamaan verrijkt met nog meer Quintorianen. Voor Wim, een geboren Brabander en woonachtig in Den Haag, was Quintor lange tijd een grote onbekende. Wat hij wel wist was dat het voor DICTU, dat opereert vanuit Assen, buitengewoon lastig was om in Noord-Nederland goede senior bouwers te vinden. ‘Ik kwam er vrij snel achter dat Quintor daarop een prettige uitzondering vormt’, betoogt hij. ‘Het is vooral opvallend dat een medior van Quintor over dezelfde technische en abstracte vaardigheden beschikt als een senior van de meeste andere partijen. Het niveau ligt hoog en dat heeft TenderNed tot dusver heel veel gebracht.’

Maatwerktraining
Het domein waarin TenderNed opereert is complex en gevarieerd. Er wordt diepgaande kennis verlangd van verschillende codetalen en tooling sets. ‘De inwerkperiode kan zomaar een half jaar tot een jaar duren’, vertelt Wim. ‘Dat is best lang wanneer je nieuwe mensen wilt inhuren. Vandaar dat ik Quintor heb gevraagd om een maatwerktraining te ontwikkelen. Simpelweg omdat ze ons al jaren goede mensen leveren. Of specifieker: ik wil hun standaard ook mijn standaard laten zijn. Dat heeft uitstekend uitgepakt. Sterker nog, de trainingen zijn dusdanig succesvol dat ze binnen TenderNed een constante zijn geworden.’

Eén gedachte
Sinds 2014 zijn er, zoals gezegd, flinke stappen gemaakt. Een voorname rol was daarbij weggelegd voor de Agile werkwijze, met Quintor als één van de aanjagers. ‘Door beheer en ontwikkeling samen te voegen zijn we nu veel beter in staat om efficiënt en effectief te handelen’, licht Wim toe. ‘Dus niet meer in aparte hokjes denken, maar vanuit één gedachte en op basis van dezelfde systematiek werken. Op die manier is meer inzicht ontstaan in elkaars problemen en uitdagingen. Dat heeft er mede toe geleid dat er momenteel een robuust en veilig softwaresysteem staat. Nu is de fase aangebroken om het systeem, ook qua uitstraling, nog frisser en aansprekender te maken. Ik ben al druk bezig met het ontwikkelen van een visie 2022-2026 om dat straks te gaan realiseren.’