De keuze voor ICT was voor Richard Lourens niet heel lastig. Aangezien hij altijd al interesse in computers had beviel zijn opleiding HBO ICT aan de Hanzehogeschool in Groningen van begin af aan al goed. Wanneer hij in zijn vierde jaar van de opleiding een afstudeerstage zoekt wordt hij door een mede-student getipt over Quintor.

“Ik moest nog een vak inhalen waardoor mijn startmoment iets later lag. Gelukkig bleek dat geen probleem te zijn. Na een eerste gesprek en een test waarin je technische skills goed op de proef worden gesteld, had ik er veel vertrouwen in dat ik bij Quintor op de juiste plek zou zitten. Behalve dat er veel kennis zit, kreeg ik ook het idee dat het met de sfeer goed zat.”

Richard’s opdracht ging over message queues in Kubernetes, een combinatie die niet heel erg voor de hand ligt. Ten eerste is het niet duidelijk of er berichten verloren zouden gaan bij zwaar gebruik van het cluster en in hoeverre dit een probleem zou zijn. Daarnaast was er ook geen zicht op de impact van zo’n gebeurtenis in verschillende queues.

'Behalve dat er veel kennis zit, kreeg ik ook het idee dat het met de sfeer goed zat.'

“Ik heb 3 verschillende message queues bekeken en vergeleken hoe deze presteerden binnen een stabiel en een onstabiel cluster.
Binnen mijn opleiding kreeg ik wel eens wat mee over Kubernetes, maar geen echte hands-on ervaring. Op dat gebied heb ik dan ook ontzettend veel geleerd door een cluster op te zetten en er gewoon mee aan de gang te gaan.
In dat traject loop je tegen veel vraagstukken aan, voornamelijk op technisch vlak. Doordat ik iedere week een voortgangsgesprek had liep ik nooit vast. Pim Otte (zijn technisch begeleider, red.) kon, mede door zijn ervaring, veel vragen beantwoorden en aanvullen. Hij is echt geïnteresseerd in hoe je bepaalde vraagstukken hebt opgelost en vraagt altijd door op je antwoorden. ‘Hoe heb je dit probleem opgelost en heb je hier ook aan gedacht?’ waren vragen die geregeld werden gesteld.”

“Daarnaast kreeg ik begeleiding in het aanbrengen van structuur en het inzichtelijk maken van voortgang van het afstudeertraject zelf. Om de week had ik contact met mijn afstudeerbegeleider Sander ten Hoor, die mij hiervoor handige tips gaf. Bijvoorbeeld over het timeboxen van onderdelen om te voorkomen dat je ergens vast kwam te zitten en het opdelen van de opdracht in verschillende fasen. In iedere fase leverde ik dan documenten op zodat de voortgang altijd inzichtelijk was.”

Technische vraagstukken
Quintor heeft een flinke voorraad afstudeeropdrachten voornamelijk gericht op technische vraagstukken uit het eigen werkgebied. Alle opdrachten hebben één ding gemeen: ze laten voldoende ruimte voor eigen inbreng en aanvullende eisen van de opleiding.

“Ik zag een opdracht over Kubernetes op de website staan die mijn aandacht trok. Samen met Quintor heb ik een opdracht samengesteld en bekeken wat de mogelijkheden waren. Wat ik zelf een heel mooi moment vond, was dat ik in één van de laatste weken tijdens een presentatie feedback kreeg dat mijn vragen en bevindingen ook daadwerkelijk in de praktijk voor kwamen. Zo gaf ik aan dat Kafka stabieler dan ActiveMQ bleek te zijn, een betere performance had en eenvoudiger binnen een Kubernetes-cluster op te zetten was. Dat werd allemaal beaamd door de aanwezigen met inhoudelijke kennis. Ik heb iets neergezet wat ook écht klopt. Dat was voor mij de bevestiging dat ik daadwerkelijk met een nuttig onderzoek bezig was en geen theoretisch verhaal aan het afvinken was.”

'Samen met Quintor heb ik een opdracht samengesteld en bekeken wat de mogelijkheden waren.'

Studentenvereniging
En dan is er nog Qurious: een studentenvereniging binnen Quintor. Het idee was een jaar eerder ontstaan doordat iedereen door Corona thuis zat en de afstudeerders op die manier minder binding hadden. “Gelukkig zitten we tegenwoordig weer op kantoor waardoor je veel meer van de werksfeer kunt proeven, maar je hebt nog steeds alleen zicht op de mensen van diezelfde locatie. Eigenlijk heb ik nooit iets met studieverenigingen gehad, maar met zo’n club zie je ook je mede-studiegenoten van de andere locaties. Zo zijn we bij DUO op bezoek geweest en behalve dat je daar over een project van Quintor leert is het een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met je mede-afstudeerders.”

Volgende stap
Na zijn afstuderen is Richard gelijk ingestroomd in het Young Professional Programma als Platform engineer. Heel lang hoefde hij niet na te denken over deze stap. “Tijdens mijn afstuderen kreeg ik al snel een indruk van het bedrijf. Er is veel inhoudelijke kennis die graag wordt gedeeld en er wordt veel ingezet op kennisdeling. Ik kan bij iedereen terecht met vragen en bij problemen wordt gelijk naar oplossingen gezocht.“

Ben je dan niet een beetje uitgeleerd na een opleiding en zo’n verdiepingsslag in Kubernetes en bijbehorende randzaken? “Nee, helemaal niet. Tijdens mijn studie hoor je wel eens over Docker en Kubernetes en is er wel wat overlap van kennis maar dat geldt eigenlijk voor de basisbeginselen van alle technieken. Veel van die elementen waar je wel eens over hoorde werk je nu in de diepte uit. Eigenlijk ontdek je nu pas dat dat juíst interessant is.”