Hij is geen medewerker, geen leverancier en ook geen klant. Toch voelen Jan-Willem Hubbers, oprichter van The Rhythm Section, en Quintor zich al jaren nauw met elkaar verbonden. ‘We delen een sterk geloof in openheid en transparantie.’

Het is begin jaren tien als Jan-Willem Hubbers vanuit Ordina is betrokken bij het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) van DUO, de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Een omvangrijk en complex project dat op dat moment net was opgestart. En juist in dergelijke projecten komen zijn kwaliteiten helemaal tot hun recht, weet hij. ‘Ik hou ervan om complexe vraagstukken te analyseren en vervolgens voor alle betrokkenen begrijpelijk en hanteerbaar te maken’, vertelt Jan-Willem. ‘Dus hoe wordt informatie gebruikt, hoe lopen informatiestromen en hoe zou de oplossing eruit moeten zien? Hoewel ik in mijn loopbaan uiteenlopende rollen heb vervuld, profileer ik mijzelf dan ook bij voorkeur als solution architect.’

Het grote plaatje
Het is ook bij DUO waar Jan-Willem voor het eerst kennismaakt met Quintor. Quintor was destijds binnengehaald om de organisatie onder meer te helpen bij het structureren van processen en het zorgen voor een goede koppeling tussen business en ICT. ‘Ik zag meteen dat ze niet bang waren om hard te werken’, zegt Jan-Willem, die als Product Owner het team van Quintorianen begeleidde. ‘Het zijn bevlogen en hooggekwalificeerde mensen die altijd het grote plaatje voor ogen houden en onder alle omstandigheden het overzicht bewaren. Mede dankzij de inzet van Quintor begon PVS echt op stoom te komen. We hebben daar, kortom, heel prettig en succesvol samengewerkt.’

'Ik zag meteen dat ze niet bang waren om hard te werken’

Voorbereidingsteam
Nadat hij Ordina verruilde voor KPMG moest Jan-Willem DUO noodgedwongen verlaten. Toch werd hij na enige tijd teruggevraagd om in de eindfase van PVS nog een paar maanden als externe Product Owner ondersteuning te bieden. ‘Quintor was in die periode nog belangrijker voor het programma geworden en voerde via een Voorbereidingsteam de regie over de realisatie van de software’, blikt hij terug. ‘Dat Voorbereidingsteam loopt als het ware op de muziek vooruit, zodat iedereen weet waar ze naartoe moeten. En uiteraard werd de business er nauw bij betrokken. Ook dat is typisch Quintor: ervoor zorgen dat de juiste mensen altijd zijn aangehaakt. Nadat mijn klus erop zat, zijn onze wegen gescheiden. Tijdelijk, zou blijken.’

Openheid en transparantie
In 2014 richt Jan-Willem samen met zijn zakenpartner Harald Oymans The Rhythm Section Information Solutions op. Simpelweg omdat ze van mening waren dat ze, vooral op het gebied van informatieanalyse en informatiearchitectuur, van meer toegevoegde waarde konden zijn dan de meeste grote ICT-dienstverleners. ‘Want wij vonden dat we opdrachten wél op tijd af konden krijgen en de klant wél in één keer tevreden konden stellen met een oplossing waar hij ook daadwerkelijk wat aan heeft’, lacht Jan-Willem. ‘In plaats van dat hij precies krijgt wat er in de specificatie stond, maar achteraf niet nodig blijkt te hebben. Dat delen we overigens met Quintor. Ook al vraagt de klant A, dan wordt altijd en uiterst zorgvuldig getoetst of A wel echt de beste oplossing voor het betreffende probleem is. Tegelijkertijd heeft zowel Quintor als The Rhythm Section een sterk geloof in openheid en transparantie. Inderdaad, we passen gewoon heel goed bij elkaar.’

Vreselijk ingewikkeld ding
The Rhythm Section draait goed. Het bedrijf van Jan-Willem en Harald werd in de loop der jaren voor tal van uitdagende projecten ingeschakeld. Zoals begin 2020 bij Esdec uit Deventer, een wereldwijd opererende fabrikant van montagesystemen voor zonnepanelen. Esdec wilde een generieke calculator ontwikkelen die mensen helpt om aan de hand van verschillende parameters het beste montagesysteem te kiezen en tevens de benodigde onderdelen kan berekenen. ‘Zo’n calculator is een vreselijk ingewikkeld ding, waarbij je aan allerlei regeltjes moet voldoen om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen niet van het dak waaien’, licht Jan-Willem toe. ‘In dat project was ik een beetje het schaap met de vijf poten dat de complexiteit zodanig moest reduceren dat de analisten het konden oppakken en aan de andere kant meedacht over een mogelijke oplossing.’

'Wij vonden dat we opdrachten wél op tijd af konden krijgen en de klant wél in één keer tevreden konden stellen’

Geen twijfel
Meteen nadat Jan-Willem bij Esdec aan de slag ging, werd hij gevraagd om te helpen bij het selecteren van een partij die het bedrijf bij de softwareontwikkeling kon ondersteunen. Er was geen moment van twijfel, zegt hij. ‘Ik vond dat Esdec de vraag absoluut bij Quintor moest neerleggen, zeker als je ook maatwerk overweegt. Bovendien ging het om iets generieks. En PVS was in de kern natuurlijk ook een generieke oplossing om met ingewikkelde regeltjes om te gaan. Daar had Quintor zijn waarde ruimschoots bewezen. Simpelweg omdat ze als geen ander in staat zijn om complexe vraagstukken heel gestructureerd te vertalen naar uitvoerbare code. Uiteindelijk heeft Quintor de opdracht ook gekregen, waardoor we opnieuw konden samenwerken. Inmiddels draait al een jaar een goed werkende calculator in productie. Een groot succes voor Quintor, voor The Rhythm Section en bovenal voor Esdec. De calculator is tenslotte cruciaal voor hun primaire bedrijfsactiviteiten.’

Toekomst
Daar zou het niet bij blijven. Want eind 2021, toen Quintor de Rabobank ondersteunde bij het doorvoeren van verbeteringen voor het managen van kredietrisico’s, besloot een programmeur te vertrekken. Al snel werd duidelijk dat de vervanger geen programmeur, maar een ervaren analist moest zijn. En ja, zo iemand was wel in het netwerk van Quintor te vinden. Alleen hij werkt niet bij ons en wordt dus ook niet via Quintor ingezet, werd de Rabobank verteld. ‘Niet veel later ben ik daar als functioneel architect bij het zogeheten Credit Core-team aan het werk gegaan’, zegt Jan-Willem. ‘ Ook daar, bij het optimaliseren van één van de kernprocessen van de bank, bewijst het door Quintor ingezette team van software engineers steeds weer van grote waarde te zijn. Grote kans dat we elkaar in de toekomst vaker tegenkomen. Omdat het klikt en vooral omdat Quintor en The Rhythm Section elkaar op vele fronten perfect aanvullen.’