De afgelopen jaren hebben veel van onze klanten de stap naar ‘de cloud’ gemaakt. Andere kunnen nauwelijks wachten om ook hun systemen van on-premise naar de cloud te migreren. Bij Quintor is dat goed te merken. Steeds vaker worden we ingeschakeld voor cloud migraties en cloud-native development.

De cloud is hot en zal dat voorlopig nog wel blijven. Voor Quintor kent de cloudbeweging nauwelijks geheimen. Sterker nog, het bedrijf heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een expert in cloud-native development.

De afgelopen jaren hebben tal van bedrijven, klein en groot, de stap naar de cloud al gemaakt. Andere kunnen nauwelijks wachten om ook hun software van on-premise naar de cloud te verhuizen. Bij Quintor is dat goed te merken. Steeds vaker wordt het bedrijf door opdrachtgevers ingeschakeld om ondersteuning te bieden in het transitieproces. Echt verbazen doet het software architect Pascal Snippen niet. ‘We zijn heel goed in staat gebleken om de cloud te adopteren’, zegt hij. ‘Vooral ook omdat het veel concepten bevat die onze software engineers al tot in de puntjes beheersen. Of je nu een service lokaal op bestaande infrastructuur moet implementeren of dat je het in de cloud moet doen, dat maakt nauwelijks verschil. Het gaat om nagenoeg dezelfde concepten.’

Businessfunctionaliteit
Toch heeft de cloud de wereld van softwareontwikkeling wel degelijk veranderd. Zeker wanneer gebruik wordt gemaakt van allerlei cloud-native diensten. Cloud-native is een manier om applicaties te bouwen die de kracht van de cloud optimaal gebruiken. Maar hoe help je opdrachtgevers om alle voordelen te benutten. ‘Door heel intensief met ze in gesprek te gaan’, betoogt Pascal. ‘Wat wil je nu eigenlijk uit de cloud halen? Het aantal services dat AWS en Azure biedt is enorm en bieden voor een framework verschillende oplossingen. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt over welke services je daadwerkelijk wilt gaan gebruiken. Ook op dat terrein hebben we onze waarde ruimschoots bewezen. We laten voortdurend zien dat we businessvraagstukken goed en doordacht kunnen vertalen naar een cloud-native architectuur. Eigenlijk heeft de cloudbeweging ons vak alleen maar interessanter gemaakt. Simpelweg omdat we ons nog meer kunnen richten op wat we leuk vinden: het ontwikkelen van businessfunctionaliteit.’

Expert
Quintor heeft zich de afgelopen periode ontwikkeld tot een bewezen expert op het gebied van cloud-native development. Daar is een langdurig traject aan vooraf gegaan. Al in een vroeg stadium werden de ontwikkelingen rondom de cloud nauwgezet gevolgd en waar mogelijk in de praktijk gebracht. ‘We waren er inderdaad snel bij’, vertelt COO Jan van Beek. ‘Al in 2015 verzorgden we presentaties over cloudtechnologie tijdens conferenties als JFall en Devoxx. Onder meer over clusters, docker containers en Kubernetes. Toen wij ermee begonnen was alles nog niet zo volwassen als nu. Er waren om die reden maar weinig cloudprojecten. Vandaar dat we intern een paar zijn gestart. Puur om ons in de technologie te bekwamen. Daarnaast zijn we bij opdrachtgevers Proof of Concepts gaan uitvoeren. Als je met klanten samenwerkt weet je hoe hun bestaande omgeving eruit ziet en dus ook waar de uitdagingen liggen. En die moet je zien op te lossen. Destijds moest je veel trukendozen opentrekken om iets aan de praat te krijgen. Door de vaak gebrekkige documentatie was je genoodzaakt om veel zelf uit te zoeken. Dat is de afgelopen jaren natuurlijk enorm verbeterd. Het heeft er wel voor gezorgd dat onze mensen de complexiteit achter de verschillende technologieën als geen ander begrijpen. Daar profiteren wij en onze opdrachtgevers nog dagelijks van.’