‘Wat we vooral willen is de problemen naar voren halen, oplossingen bedenken en daar open over communiceren. ’

Jan Willem Omlo, senior analist

De afgelopen jaren heeft Quintor vooral naam gemaakt door het succesvol afronden van omvangrijke en complexe enterprise projecten. Maar wat kenmerkt nu eigenlijk zo’n grootschalig project? Senior analist Jan Willem Omlo vertelt.

Naarmate het gesprek vordert wordt hij alleen maar enthousiaster. Het vlammetje lijkt onophoudelijk te branden. Het kan hem niet complex en uitdagend genoeg zijn, zegt Jan Willem Omlo. De senior analist van Quintor doelt op de grootschalige projecten waar hij in de loop der jaren bij betrokken was, waaronder die bij DUO en het CJIB. ‘Vaak is het meer een programma dan een project’, zegt Jan Willem. ‘Het behelst een wat langere tijdsperiode waarin je met meerdere teams bij grote organisaties aan maatwerkoplossingen werkt. Maatwerk inderdaad, het gaat tenslotte om systemen waarvan er doorgaans maar één wordt gebouwd. DUO heeft bijvoorbeeld geen behoefte aan meerdere studiefinancieringssystemen en een wet als OM-afdoening wordt slechts eenmalig in de IT-systemen van het CJIB geïmplementeerd.’

Halszaak

De belangen zijn dus groot. Sterker nog, veelal zijn de systemen waar Quintor aan werkt zelfs een halszaak voor de opdrachtgever. ‘Je merkt dat een project daardoor enorm leeft binnen een organisatie ’, vertelt Jan Willem. ‘Dat is mooi, maar het betekent ook dat je maken hebt met verschillende stakeholders die er allemaal iets van vinden. Die moet je allemaal op één lijn zien te krijgen, zodat je binnen tijd en budget de juiste dingen, in de juiste volgorde en met de juiste kwaliteit gaat maken. We hebben inmiddels overduidelijk aangetoond daartoe uitstekend in staat te zijn.’

Eerlijk en transparant

Maar hoe krijg je dat steeds weer voor elkaar? Of beter: waarmee onderscheidt Quintor zich in dergelijke projecten? ‘We zijn van begin tot eind heel eerlijk en transparant’, antwoordt Jan Willem zonder een spoor van twijfel. ‘Daarnaast zijn we altijd op zoek naar praktische en pragmatische oplossingen. Dat hoeft echt niet allemaal volgens het beoogde proces te verlopen. Wat we vooral willen is de problemen naar voren halen, oplossingen bedenken en daar open over communiceren. Tegelijkertijd weten we dat steun vanuit de betreffende organisatie onontbeerlijk is. Je moet kortom organisatiesensitief zijn, een scherp oog hebben voor de échte behoeften van de opdrachtgever. Om vertrouwen te winnen en ervoor te zorgen dat een project doorloopt, moet je elke stap en elke keuze concretiseren. Wat hebben we gedaan? Wat ligt er waar en wanneer nog op stapel? En vooral: waarom doen we wat we doen? Ook dat is waar we sterk in zijn, mede dankzij een doordachte systematiek en inzichtelijke voortgangsindicatoren.’

Voorbereidingsteam

Uiteraard valt of staat alles met een goede voorbereiding. Ook daaraan, zegt Jan Willem, wordt door Quintor veel tijd en aandacht geschonken. Niet zomaar werken er bij het bedrijf zo’n 20 informatieanalisten. Zelf maakte hij onder meer deel uit van het voorbereidingsteam van het project bij DUO. ‘Een voorbereidingsteam stelt werkpakketten samen waar de teams effectief mee aan de slag kunnen’, legt Jan Willem uit. ‘Alle relevante aspecten van een project worden tot in de kleinste details uitgewerkt en vertaald naar de juiste input voor de teams. Er kan dus meteen gas worden gegeven. De werkpakketten hangen onderling nauw met elkaar samen, zodat de teams zaken qua functionaliteit gelijktijdig opleveren. Het voorbereidingsteam zorgt dus als het ware voor een warme overdracht. Het is voor Quintor dan ook de motor van elk grootschalig project.’