Jeroen Swart, senior .NET Software Architect

Jeroen Swart is een echte techneut, een ervaren specialist op het gebied van .NET technologie. Voor Quintor heeft hij zijn waarde inmiddels al ruimschoots bewezen. ‘We hebben dezelfde visie op hoe je software moet ontwikkelen.’

Je bent sinds februari 2011 werkzaam bij Quintor. Hoe ben je bij het bedrijf terechtgekomen?
‘Ik ben geboren en getogen in de Randstad. Sinds 1996 heb ik daar bij uiteenlopende organisaties gewerkt als developer/architect. In 2008 zij we naar het Noorden verhuisd, naar Elim, een klein dorp onder Hoogeveen. Ik heb toen eerst nog een tijdje in Amsterdam gewerkt. Later werd ik door mijn toenmalige werkgever gedetacheerd bij de RDW in Groningen. Ik kwam echter veelal terecht op projecten ver van mijn woonplaats. De reistijd ging me een beetje tegenstaan. Via een recruiter kwam ik in contact met Quintor. In december 2010 had ik een tweetal gesprekken met Johan Tillema en René Boere. Tussen Kerst en Oud & Nieuw tekende ik een contract. Het klikte gewoon.’

Wat gaf voor jou de doorslag?
‘Ik kwam er al snel achter dat we dezelfde visie hebben op hoe je software moet ontwikkelen. Dat je toekomstgericht moet denken, je grondig moet verdiepen in wat de klant nu echt wil en dus verder moet kijken dan alleen de specificaties op papier. Het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee Johan en René verhaalden over techniek, architectuur en het inrichten van een ontwikkelstraat maakten indruk. Net als Quintor ben ook ik van mening dat de kracht van techniek niet in de techniek zelf zit, maar in het toepassen daarvan om te komen tot oplossingen die werken en vooral blijven werken. Als Quintor iets doet, dan willen ze het goed doen. Dat hebben ze met Java gedaan en ook .NET wilde men direct optimaal neerzetten. Daar wilde ik uiteraard graag aan bijdragen.’

‘Ook in .NET presteren we op hoog niveau’

Hoe ziet je functie er precies uit?
‘Als Senior .NET Software Architect ben ik verantwoordelijk voor de Microsoft competentie bij Quintor. Ik ben begonnen met het inrichten van een ontwikkelstraat voor Microsoft technologie. Microsoft beschikt daartoe over een uitstekend product: Team Foundation Server. Deze software is specifiek ontworpen voor het ondersteunen van samenwerking in het ontwikkelproces. Alle door Quintor opgedane kennis en ervaring met het inrichten en hosten van op Java gebaseerde ontwikkelomgevingen zijn bij de opzet van de .NET ontwikkelstraat toegepast. Daarnaast heb ik me de eerste maanden grondig verdiept in de manier waarop Quintor Scrum heeft vormgegeven. Natuurlijk, Scrum was voor mij niet onbekend, maar Quintor heeft op dat terrein enorm veel ervaring opgebouwd en bovenal mooie successen geboekt. Daar wilde ik van leren. Op basis van mijn bevindingen heb ik voor de organisatie een eigen Scrumproces ontwikkeld. Dat betekent dat we bij .NET projecten Scrum op dezelfde manier uitvoeren zoals dat al jaren bij Java projecten gebeurt.’

Je focus ligt onder meer op het gebied van ALM. Wat houdt dat in?
Veel mensen denken dat na het bouwen en het opleveren van een applicatie de rol van een softwareontwikkelaar ophoudt. Maar de levenscyclus van een applicatie omspant natuurlijk vaak vele jaren. De ontwikkelde software moet daarom op een goede manier beheerd en onderhouden worden. Application Lifecycle Management, kortweg ALM, noemen we dat. Binnen Quintor hou ik me op dat vlak bezig met het Microsoft specifieke deel. In de kern is ALM een overkoepelende term voor ontwikkelstraten. Het bestaat uit processen, tooling en uiteraard mensen. Het ondersteunen van hele levenscyclus van een applicatie vraagt om een goede architectuur en een goed ingericht ontwikkelingsproces. De tooling van Microsoft heb ik volledig aangepast aan de manier waarop Quintor software ontwikkelt. Inmiddels worden de eerste projecten uitgevoerd in de Quintor .NET ontwikkelstraat. Daar ben ik trots op. Ook voor .NET projecten zijn we optimaal uitgerust om op hoog niveau te presteren en doordacht te anticiperen op vragen van opdrachtgevers.’